38238com尼斯-威尼斯0907欢迎您-首页

园区规划

图一:青岛智能机器人工业园

图二:现代化工业园区

图三:企业一角

图四:干净整洁的标准化车间

    getRow($sql_kefu1); $sql_kefu2="select news_title from wkcx_content where cat_id=565 order by add_time desc limit 1,1"; $res_kefu2=$db->getRow($sql_kefu2); $sql_kefu3="select news_title from wkcx_content where cat_id=565 order by add_time desc limit 2,1"; $res_kefu3=$db->getRow($sql_kefu3); ?>
  • 小 诺
  • 大 力
  • 达 人
  • 小 诺
  • 大 力
  • 达 人
关闭

38238com尼斯|威尼斯0907欢迎您

XML 地图 | Sitemap 地图